Mantra Prayers

Puja of Mantragebeden 

Mantra Prayers zijn Indiase dankgebeden waarin je met verschillende energetische gebaren op mantra’s en muziek gevoelswaarden uitdrukt en bekrachtigt. De gebruikte gebeden zijn korte Sanskriet mantra’s die steeds verwijzen naar jou. Puja is het sanskriet woord voor gebed, en is een moment waarop je je gewoonte doorbreekt en je opent voor diepere waarden.

Er zijn 12 Light of Being Puja’s ontwikkeld en gecomponeerd door Anandajay.  Al deze mantragebeden eren het wezenlijke in jezelf. Ze laten je buigen voor de essentie in jezelf. De handgebaren ondersteunen je energetisch en helpen je om steeds dieper met het gevoel van blijdschap voor je eigen bestaan in contact te komen.

Zo ontstaat er een spirituele relatie met je innerlijke gids, waarin de kracht van het ego vervaagt. Je kunt de puja gebruiken als gebed met energetische gebaren en ook als mantra beluisteren of meezingen.

Pujabeleving

In Pujabeleving laat ik je in een reeks kennis maken met één of verschillende mantragebeden en leer ik je bijbehorende energetische gebaren en waarden. Dat kan zowel individueel als in kleine groepjes.

Leven in openheid

Een keer per maand is er een meditatieve bijeenkomst waarin een Light of Being Puja vast onderdeel is. Met meditatie, een inspirerende tekst van Anandajay en een puja of mantragebed delen we samen in een bepaald thema. Ze helpen open te gaan voor een diepere kwaliteit in ons die doorgaans  wat onderbelicht is, om zo meer te gaan leven in openheid, in het licht. 

Er zijn bijeenkomsten Leven in Openheid (kortweg LiO) in Rosmalen en Nijmegen en sinds 2020 is het ook mogelijk om online een bijeenkomst te volgen. (contact me voor aanmelden of meer info) 

‘Het leven is zo diep 
als dat jij je er voor opent.’

Anandajay