Mantragebed

Mantra Prayers 

Mantra Prayers zijn Indiase dankgebeden waarin je met verschillende energetische gebaren op mantra’s en muziek gevoelswaarden uitdrukt en bekrachtigt. De gebruikte gebeden zijn korte Sanskriet mantra’s die steeds verwijzen naar jou. Puja is het sanskriet woord voor gebed, en een puja is een moment waarop je je gewoonte doorbreekt en je opent voor diepere waarden.

Er zijn twaalf Puja’s ontwikkeld en gecomponeerd door Anandajay.
Al deze mantragebeden eren het wezenlijke in jezelf. Ze laten je buigen voor de essentie in jezelf. De gebaren ondersteunen je energetisch en helpen je om steeds dieper met het gevoel van blijdschap voor je eigen bestaan in contact te komen.

Zo ontstaat er een spirituele relatie met je innerlijke gids, waarin de kracht van het ego vervaagt. Je kunt de puja gebruiken als gebed met energetische gebaren en ook als mantra beluisteren of meezingen.

Pujabeleving

In Pujabeleving laat ik je in een reeks kennis maken met een of verschillende mantragebeden en leer ik je bijbehorende energetische gebaren en waarden. Dat kan zowel individueel als in kleine groepjes.

Leven in Openheid

In een bijeenkomst ‘Leven in Openheid’  is puja een vast onderdeel, samen met meditatie en tekst. Er is steeds een thema (zoals bv gevoeligheid, angst, mens zijn, vreugde) met een korte meditatie, een inspirerende tekst, een puja en een deelronde. Zo word je uitgenodigd te openen voor het zijnslicht, de ‘Light of Being’, dat altijd in je aanwezig is, maar dat je vaak niet meer ervaart, omdat het wordt overschaduwd door je denken, willen of resultaat gerichte handelen. De bijeenkomsten ‘Leven in Openheid’ zijn voor ieder die ernaar verlangt zichzelf te ontmoeten en hierin wenst te delen met anderen. Er zijn maandelijks Leven in Openheid bijeenkomsten in Den Bosch en Nijmegen gepland. 

‘Het leven is zo diep 
als dat jij je er voor opent.’

Anandajay